Integraal en wetenschappelijk

Vorige maand trad het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG) naar buiten – een Nederlandse organisatie die de Integrative Medicine-uitgangspunten als leidraad gebruikt. Het CIZG, een structurele samenwerking tussen zes Nederlandse zorg- en onderzoeksinstellingen, wil werken aan een gezondheidszorg die de mens en diens gezondheid en ziekte, integraal en wetenschappelijk bestudeert en behandelt.

Betrouwbare informatie

“De behoefte aan betrouwbare informatie en advies over integrale zorg en complementaire behandelwijzen groeit. (…) De reguliere zorg en complementaire behandelwijzen bevinden zich echter vaak nog in gescheiden werelden. Het CIZG wil deze werelden samenbrengen.”

(persbericht Louis Bolk-instituut)

Samenwerking

Op dit moment werken de volgende zes instellingen samen:

Het Nederlandse consortium werkt internationaal ook samen met andere, grote consortia op dit gebied in de VS, Canada en Brazilië.

Lees meer op de site van het CIZG >>