Hieronder kun je kennismaken met de docenten van Stibig, die het grootste deel van de opleiding verzorgen. Daarnaast wordt een aantal lessen gegeven door gastdocenten.

Karlien BongersKarlien Bongers is chirurg (niet praktiserend) en specialist Integrative Medicine (medeoprichter van het NIKIM), en mede-auteur van het boek Integrative Medicine. Karlien zal het merendeel van de lessen tijdens de opleiding verzorgen.

Karlien Bongers is sinds 1999 chirurg met onco­lo­gi­s­che chirur­gie als aan­da­chts­ge­bied.

Zij is geïn­teres­se­erd in het bekra­ch­ti­gen van indi­vi­duen en diverse vor­men van samenwer­king.

Sinds haar vertrek als mam­ma­chirurg uit de maatschap chirurgie van het VieCuri zie­ken­huis in Venlo werkte ze als waarnemend chirurg in diverse ziekenhuizen en was ze structureel betrokken bij de oncologische dermatochirugie van de Dr. Brinkmann Kliniek en directeur van Bongers Unlimited Health(care) Improvement.

Haar werk als chirurg (niet praktiserend) in de Adviespraktijk Borstkanker en de Adviespraktijk Integrative Medicine wordt, net als haar werk als auteur, coach en consultant geïnspireerd door het geda­ch­te­goed van Inte­gra­tive Medi­cine.


foto Alice uitsnede 500x500Alice Konijnenberg is huisarts, natuurarts, en lid van de Integrative Medicine huisartsengroep Amsterdam. Alice heeft als arts ook veel ervaring in het werken met mensen. Zij heeft veel gereisd over de wereld. Zij woont haar hele leven in en om Amsterdam. Enige tijd werkte zij in ‘de Witte Jas’, een centrum dat medische zorg gaf aan onverzekerde mensen in Amsterdam. Tijdens haar eerdere werk in het ziekenhuis bij de gynaecologie/verloskunde en nu als huisarts kwam en komt zij nog al eens in aanraking met mensen die door allerlei oorzaken op straat zijn beland, of in andere onfortuinlijke omstandigheden zijn terechtgekomen. Iets wat haar altijd heeft geraakt.
Zij is diep dankbaar voor alle mogelijkheden, die zij zelf heeft gekregen in haar leven. Momenteel werkt Alice als waarnemend huisarts in en om Amsterdam.


Erika 3 uitsnede 500x500Erika Sarucco is natuurgeneeskundig therapeut, met als specialisatie energiegeneeskunde, met name voor de behandeling van lymfoedeem. Hierbij past zij de principes van Integrative Medicine in de praktijk toe, waarmee ze goede resultaten behaalt.

In haar loopbaan heeft Erika als hogeschooldocent veel ervaring opgedaan in de ontwikkeling van onderwijs op hbo-niveau.

De huidige opleiding is ontstaan op haar initiatief. Door haar eigen ervaringen met de gezondheidszorg ontstond de wens om bij te dragen aan concrete verandering in het zorgsysteem. Dit resulteerde in het oprichten van de Stibig, en het realiseren van de huidige opleiding.