STIBIG respecteert de privacy van cursisten, medewerkers en relaties die betrokkenen zijn bij het onderwijs en onderzoek van STIBIG. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor administratieve doeleinden zoals het versturen van facturen en het informeren over de opleidingen. Persoonsgegevens verwerken wij in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving op behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Persoonsgegevens die wij verwerken

STIBIG verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Opleiding en jaar van afstuderen
 • Registratienummer
 • Huidige functie en werkgever

Met welk doel worden persoonsgegevens verwerkt

STIBIG verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Administratie: boekhouding, versturen facturen, opstellen certificaten
 • Volgen opleiding: huiswerk, power point slides van de lessen, portfolio, tentamens

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

STIBIG bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens cursist: 5 jaar
 • Toets en portfolio: wordt direct na het beoordelen teruggegeven aan de cursist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

STIBIG neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

Cookies

De website van STIBIG maakt gebruik van WordPress en het bijbehorende cookiebeleid.