Balans 31 augustus 2014

1 september 2014 – 1 september 2015

Staat van kosten en baten 2014 – 2015

In Januari 2015 is een zakelijke rekening geopend bij ING Bank. In februari 2015 is een schenking ontvangen van de Imdesto Stichting van 3.000,- ter ondersteuning van de activiteiten van de Stibig. Gemaakte kosten in 2015 zijn beperkt gebleven tot kosten voor de accreditatie van de kwaliteitsregister verpleegkundigen en verzorgenden, audit CRKBO, aanmelding registratie CRKBO en een aantal administratieve en marketing kosten. Het batig saldo van 1.555,- is toegevoegd aan het Eigen Vermogen op de balans.

Balans 31 augustus 2015

1 september 2015 – 1 september 2016

Staat van kosten en baten 2015 – 2016

In januari 2016 heeft de Imdesto Stichting een extra schenking gegeven van 3.000,- ter ondersteuning van de activiteiten van de Stibig. Kosten zijn met name gemaakt accreditatie (stichting ADAP, CPIO, KNGF), diverse marketingactiviteiten om voldoende cursisten te werven om de post-HBO opleiding Integrative Medicine te kunnen starten. Het batig saldo van 575,- is toegevoegd aan het Eigen Vermogen op de balans.

Balans 31 augustus 2016

1 september 2016 – 1 september 2017

Staat van baten en lasten 2016 – 2017

Diverse activiteiten zijn ontplooid voor het mogelijk maken van de start van de Post-HBO opleiding in september 2017. Kosten zijn met name gemaakt voor marketing, enkele open dagen. De eerste betalingen voor de opleiding zijn ontvangen. Het negatief saldo van 1474,- is ten laste gebracht van het Eigen Vermogen op de balans.

Balans 31 augustus 2017

1 september 2017 – 31 augustus 2018

Staat van kosten en baten 2017 – 2018 inzien

De post-hbo cursus is van start gegaan in september 2017. Cursusgelden zijn ontvangen en cursus gerelateerde kosten zijn gemaakt: Zaalhuur, kosten docenten en extra administratiekosten. Daarnaast zijn er marketingkosten verhoogd om het aantal cursisten voor volgende jaar mogelijk te verhogen. Het negatief saldo van 1.527,- is ten laste gebracht van het Eigen Vermogen op de balans. Hierdoor resteert er een klein negatief E.V. van 833,-. Doordat de cursusgelden vooraf worden betaald (veelal in de maand augustus) is de liquiditeitspositie per 31 augustus 2018: 26.130,-.

Balans 31 augustus 2018

1 september 2018 – 31 augustus 2019

Staat van kosten en baten 2018 – 2019

Ook in 2018 is er een nieuwe 2-jarige post-hbo cursus van start gegaan. Zodat er cursusgelden ontvangen worden voor twee groepen. En tevens voor twee groepen de cursus gerelateerde kosten zijn gemaakt: Zaalhuur, koffie/theekosten en vergoeding voor docenten. Kosten bestaan verder uit marketing-, administratie-, accreditatie- en overige kosten zoals bankkosten. Er is resterende een beperkt batig saldo van 1.389,- dat ten gunste is gebracht van het E.V.. Hierdoor resteert er een klein positief E.V. van 1.139,-. Doordat de cursusgelden vooraf worden betaald (veelal in de maand augustus) is de liquiditeitspositie per 31 augustus 2019: 41.000,-.

Balans 31 augustus 2019

1 september 2019 – 31 augustus 2020

Staat van kosten en baten 2019 – 2020

Per sept. 2019 is een nieuwe post-hbo cursus van start gegaan. Vanwege de grote belangstelling is er daarnaast een extra cursus van start gegaan in januari 2020. Zodat er cursusgelden ontvangen worden voor twee groepen. En tevens voor twee groepen de  cursus gerelateerde kosten zijn gemaakt: Zaalhuur, koffie/thee kosten en vergoeding voor docenten. Kosten bestaan verder uit marketing-, administratie-, accreditatie- en overige kosten zoals bankkosten. Over dit boekjaar is er een batig saldo van 10.760,- dat ten gunste is gebracht van het Eigen Vermogen. Hierdoor resteert er een positief E.V. van 11.899,-. Doordat de cursusgelden vooraf worden betaald (veelal in de maand augustus) is de liquiditeitspositie per 31 augustus 2020: 55.319,-.

 

1 september 2020 – 31 augustus 2021

Staat van kosten en baten 2020 – 2021

In januari 2021 is er een nieuwe 2-jarige post-hbo-opleiding van start gegaan. Zodat er in het boekjaar sept. 2020 t/m aug. 2021 cursusgelden ontvangen werden voor drie groepen. En tevens voor drie groepen de  cursus gerelateerde kosten zijn gemaakt. Vanwege Corona vielen de kosten voor zaalhuur dit jaar lager uit. Daar stond tegenover dat er geïnvesteerd diende te worden in het digitaliseren van het onderwijs, zodat ook in tijden van corona het onderwijs kan doorgaan. Naast de kosten voor zaalhuur en docenten, werden er kosten gemaakt voor marketing-, administratie-, accreditatie- en een aantal overige kosten zoals betalingsverkeer en printwerk. Dit jaar is er een donatie ontvangen ten behoeve van de IM onderwijsondersteuning, dat benut is voor een gift aan de Beroepsorganisatie voor Integrative Medicine (BOVIM). Over dit boekjaar is er een batig saldo van 20.020,- dat ten gunste is gebracht van het Eigen Vermogen. Hierdoor resteert er een positief E.V. van 31.919,-. Doordat de cursusgelden vooraf worden betaald (veelal in de maand augustus) is de post vooruit ontvangen bedragen (cursusgelden) per 31 augustus 2021: 56.150,- euro.

Balans 31 augustus 2021

 1 september 2022 – 31 augustus 2023

Staat van kosten en baten 2022 – 2023

In september 2022 en januari 2023 zijn er nieuwe 2-jarige post-hbo-opleidingen van start gegaan. Zodat er in het boekjaar sept. 2021 t/m aug. 2022 cursusgelden ontvangen werden voor vijf groepen. En tevens voor vijf groepen de  cursusgerelateerde kosten zijn gemaakt. Naast de kosten voor zaalhuur en docenten, werden er kosten gemaakt voor marketing-, administratie-, accreditatie- en een aantal overige kosten zoals betalingsverkeer en printwerk. Verder is in het cursusgeld voor de STIBIG een jaarlijkse bijdrage a 25,- euro per cursist opgenomen voor lidmaatschap van de beroepsvereniging BOVIM.

Over dit boekjaar is er een batig saldo van 3.405,- euro dat ten gunste is gebracht van het Eigen Vermogen. Hierdoor resteert er een positief E.V. van 42.974,- euro. Doordat de cursusgelden vooraf worden betaald (veelal in de maand augustus) is de post vooruit ontvangen bedragen (cursusgelden) per 31 augustus 2022: 53.678,- euro.

In februari 2023 heeft STIBIG helaas moeten aankondigen dat zij, vanwege onvoorziene omstandigheden, zal gaan stoppen met het aanbieden van deze 2-jarige post-hbo Integrative Medicine opleiding.  Dat betekent dat er geen nieuwe 2-jarige post-hbo Integrative Medicine opleidingen van start zullen gaan en dat de huidige cursisten mogelijk de gelegenheid krijgen om hun desbetreffende cursus nog af te ronden in de periode september 2023 tot eind maart 2025.

Balans 31 augustus 2023