Onderwijs

Het verzorgen van onderwijs is momenteel het belangrijkste speerpunt van de stichting. De opleiding Integrative Medicine in de zorg is in 2017 voor het eerst van start gegaan, in september 2018 begon de tweede lichting studenten, de derde volgt in september 2019.

Integrative gezondheidscentra

De stichting wil ook het oprichten van Integrative gezondheidscentra ondersteunen.

Deze gezondheidscentra kunnen stageplaatsen, afstudeeropdrachten en werkgelegenheid gaan bieden aan de studenten en afgestudeerden van onze opleidingen. Ook kunnen ze data leveren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Op dit moment, eind 2018, is een aantal studenten van de opleiding bezig met stappen voor het opzetten van een IM-centrum en IM-stagemogelijkheden. Waar mogelijk ondersteunt Stibig deze initiatieven.