Onderwijs

Het verzorgen van onderwijs is momenteel het belangrijkste speerpunt van de stichting. De opleiding Integrative Medicine in de zorg is in 2017 voor het eerst van start gegaan, in september 2018 begon de tweede lichting studenten, de derde in september 2019 en de vierde is gevolgd in januari 2020.

Integrative gezondheidscentra

De stichting wil ook het oprichten van Integrative gezondheidscentra ondersteunen.

Deze gezondheidscentra kunnen stageplaatsen, afstudeeropdrachten en werkgelegenheid gaan bieden aan de studenten en afgestudeerden van onze opleidingen. Ook kunnen ze data leveren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

Op dit moment is een aantal studenten van de opleiding bezig met het opzetten van een IM-centrum en IM-stagemogelijkheden. Waar mogelijk ondersteunt Stibig deze initiatieven.

 

                                            Jaarverslag 2019-2021

Beleidsplan 2019 – 2021   Financiële jaarverslagen