Onderwijs

Het verzorgen van onderwijs is momenteel het belangrijkste speerpunt van de stichting. De opleiding ‘Integrative Medicine in de zorg’ is in 2017 voor het eerst van start gegaan, in september 2018 begint de tweede lichting studenten.

Onderzoek

Op dit moment ontplooit Stibig zelf geen activiteiten voor wetenschappelijk onderzoek. Wel is er de afgelopen jaren een goede samenwerking geweest met het NIKIM (Nationaal Informatie en Kenniscentrum Integrative Medicine) om de kwaliteit van het onderwijs te borgen. Het NIKIM heeft de onderzoeksactiviteiten overgedragen aan de AIM. De AIM is ook de nieuwe partner voor Stibig op het gebied van onderzoek.

Integrative gezondheidscentra

De stichting wil ook het oprichten van Integrative gezondheidscentra ondersteunen.

Deze gezondheidscentra kunnen stageplaatsen, afstudeeropdrachten en werkgelegenheid gaan bieden aan de studenten en afgestudeerden van onze opleidingen. Ook zullen ze data leveren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.