Integrative Medicine (of IM) is een moderne visie op gezondheidszorg. We gaan uit van het gegeven dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

We werken daarom volgens een specifiek bio-psychosociaal model, gericht op de zorgvrager in zijn geheel. Hij of zij wordt gezien, onderzocht, gecoacht en behandeld binnen de eigen context – lichamelijk, psychologisch en sociaal-cultureel. Er is aandacht voor fysieke, emotionele, mentale en spirituele aspecten van de zorgvrager.

Een behandeling vanuit Integrative Medicine rust op vier belangrijke pijlers:

  • er is een gelijkwaardige relatie tussen zorgverlener en zorgvrager, met de zorgverlener in een coachende rol;
  • we investeren in preventie en leefstijlinterventies;
  • we benutten alles wat, op basis van onderzoek, veilig en effectief is voor de gezondheid (“evidence based”). Zo komen we tot de beste behandeling;
  • we werken aan en in een helende omgeving, dat wil zeggen: een omgeving die bijdraagt aan genezing en welbevinden.

Integrative Medicine en leefstijl

Integrative Medicine is niet alleen een visie, maar biedt ook een praktische uitwerking daarvan. Daarbij gaat het onder andere om leefstijlinterventies, zowel preventief als in de behandeling. We gebruiken een scala aan evidence based methoden om gezondheid en welbevinden te bevorderen. Dit maakt Integrative Medicine bij uitstek geschikt als uitgangspunt voor leefstijlcoaching.

Ontstaan

Integrative Medicine heeft haar wortels in de VS. Zorgverleners en zorgvragers daar waren ontevreden over de wijze waarop gezondheidszorg geleverd werd. Naar hun idee was de zorg ‘ontmenselijkt’, het ontbrak aan inlevingsvermogen en persoonlijke aandacht. Er werd onvoldoende gebruik gemaakt van de kennis over de wisselwerking tussen lichaam en geest. Alternatieve behandelingen die wel effectief bleken te zijn, kregen geen plaats in de reguliere gezondheidszorg.

In juli 1999 werd een consortium opgericht, nu het Academic Consortium for Integrative Medicine & Health (imconsortium.org). Dat heeft als doel het verspreiden van de principes en de praktijk van Integrative Medicine binnen academische instituten wereldwijd. Intussen hebben zich al meer dan 60 academische instituten in de VS en Canada aangesloten, waaronder Yale, Harvard, Stanford University en Duke. Zij implementeren IM in hun patiëntenzorg, opleidingen en onderzoek.

In Nederland

Een aantal Nederlandse ziekenhuizen en instellingen heeft zich in 2018 ook aaneengesloten, in het CIZG, Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid. Op dit moment werken daarin zes instellingen samen:

Het CIZG werkt ook samen met hierboven genoemde Amerikaanse IM-consortium en met vergelijkbare Canadese en Braziliaanse organisaties.

Naast het CIZG brengen ook verschillende andere organisaties in Nederland de principes van Integrative Medicine in de praktijk, waaronder STIBIG. Het in Nederland ontwikkelde concept van Positieve Gezondheid heeft veel gemeen met IM.

Lees ook: IM en Positieve Gezondheid