Wat voor Integrative Medicine vanzelfsprekend is, dringt elders in de zorg ook steeds meer door: gezond blijven is minstens zo belangrijk als (bij ziekte) genezen. Dus gaat gezondheid onder meer over een goede leefstijl, iets waar heel wat Nederlanders hulp bij kunnen gebruiken. Ook de Rijksoverheid kiest daar steeds meer voor en heeft leefstijlinterventie opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering.

Praktische uitwerking

De visie van IM sluit goed aan bij die groeiende aandacht voor preventie en leefstijl in de reguliere zorg. Met niet alleen een visie, maar ook een heel praktische uitwerking daarvan. We leiden dan ook op voor een dubbel diploma: je wordt Integrative Medicine zorgverlener, met inbegrip van preventie- en leefstijlcoach

Hoewel de opleiding vooralsnog niet is geaccrediteerd bij de BLCN, voldoen we aan alle  door hen gestelde eindtermen en leerdoelen. Indien men na afronding van de opleiding in aanmerking wil komen om vergoed te worden vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraars, kan men bijvoorbeeld kiezen voor een individueel accreditatietraject bij de BLCN. 

Evidence based interventies

Leefstijlinterventie is een wezenlijk onderdeel van het opleidingsprogramma in beide leerjaren. Zo kunnen we vanuit IM veel verschillende methoden aanbieden die mensen helpen een gezonde leefstijl te ontwikkelen en behouden. Met altijd als uitgangspunt dat die interventies gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek – evidence based.

Coaching

Veranderingen in leefstijl zijn vaak ingrijpend en kunnen weerstand kunnen opleveren. Daarom is het nodig dat je meer in je mars hebt dan de technieken kennen. Overtuigend kunnen overbrengen wat er werkt en waarom, is minstens zo belangrijk. Dus zijn ook praktijkvaardigheden zoals coachen en gesprekstechniek onderdeel van het curriculum.

LEES MEER OP DE PAGINA PRAKTISCHE INFORMATIE

Meer over leefstijl in deze blogartikelen: