Wat is Positieve Gezondheid? Het concept, in 2012 ontwikkeld in Nederland door arts en onderzoeker Machteld Huber, wordt omschreven als

‘Het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven’ (Huber et al, 2011).

Overeenkomsten: paradigmaverandering

Er zijn grote overeenkomsten tussen Positieve Gezondheid en Integrative Medicine. De belangrijkste is de paradigmaverschuiving (een veranderd uitgangspunt), waarbij breder wordt gekeken en gedacht over gezondheid. In de therapeutische relatie stelt de zorgverlener de cliënt centraal en gaat het over de gehele mens – een holistische benadering, dus. Er is aandacht voor preventie en leefstijlinterventies, met als focus het versterken van gezondheid en veerkracht.

Verschil

Het verschil? Positieve Gezondheid is vooral ontwikkeld vanuit het perspectief van de cliënt. Integrative Medicine is juist ontwikkeld vanuit de blik van de zorgverlener, vanuit het zorgdomein. IM geeft jou als zorgverlener daardoor ook instrumenten om een meer geïntegreerde zorg echt vorm te geven. Zo gaat Integrative Medicine in op evidence based complementaire interventies en benadrukken we het belang van een helende omgeving.

Praktische invulling

Doordat IM vanuit het perspectief van de zorg is ontstaan, biedt Integrative Medicine de praktische invulling van Positieve Gezondheid binnen het zorgdomein.

Een goed voorbeeld hiervan is onze opleiding tot Integrative Medicine zorgverlener, inclusief preventie- en leefstijlcoach. Praktisch toepasbare kennis en vaardigheden vanuit Integrative Medicine helpen de zorgverlener Positieve Gezondheid daadwerkelijk vorm te geven.

Spinnenweb Positieve Gezondheid
Het spinnenweb-model volgens de Positieve Gezondheid-visie

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is de uitwerking in 6 dimensies (zie Spinnenweb) van de nieuwe definitie van gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Hoe werkt het?

Mensen kunnen met het Spinnenweb in kaart brengen hoe zij zelf hun gezondheid ervaren. Voel je je bijvoorbeeld tevreden, gelukkig of juist eenzaam? Lukt het je om de dagelijkse dingen te doen, zoals het huishouden? Beleef je nog plezier aan hobby’s of bezigheden?

Hulpverleners en hun patiënten kunnen met die uitkomsten een heel ander gesprek voeren. Wat is voor ú echt belangrijk? Wat zou u willen veranderen?

Hulpverleners bedenken samen met de patiënten wie (of wat) in de omgeving kan helpen om de situatie te verbeteren. De verschillende mogelijkheden maken de hulpverleners voor de patiënt zichtbaar en vindbaar.

meer informatie vind je op www.iph.nl