In Nederland is in 2012 het concept Positieve Gezondheid ontstaan, geïntroduceerd door Machteld Huber. Er zijn veel overeenkomsten tussen IM en Positieve Gezondheid.

Paradigmaverandering

Beide concepten komen voort uit dezelfde paradigmaverandering.

Vanwege toegenomen kritiek op de gezondheidszorg, zoals het ineffectief aanpakken van chronische ziekte en de bijbehorende hoge kosten, is er behoefte aan vernieuwing van het gezondheidszorgsysteem. De zorg is de afgelopen decennia technischer en onpersoonlijker geworden. Aandacht voor de therapeutische relatie, de kwaliteit van de menselijke ervaring en het zelfherstellend vermogen van de mens zijn verminderd.

Wat is Positieve Gezondheid?

Stichting Institute for Positive Health beschrijft Positieve Gezondheid als “de uitwerking in 6 dimensies van de nieuwe definitie van gezondheid. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

Overeenkomst

De grootste overeenkomst tussen Positieve Gezondheid en Integrative Medicine is de paradigmaverschuiving. Er wordt breder gekeken en gedacht over gezondheid. Hierbij wordt in de therapeutische relatie de cliënt centraal gesteld en kijkt men naar de gehele mens (holistische benadering). Er is aandacht voor preventie en leefstijlinterventies en de focus ligt op het versterken van gezondheid en veerkracht.

Verschil

Het grootste verschil is dat Positieve Gezondheid meer is ontwikkeld vanuit het perspectief van de cliënt en Integrative Medicine is ontwikkeld vanuit het zorgdomein en het perspectief van de zorgverlener. Daarom gaat Integrative Medicine ook in op evidence based complementaire interventies en benadrukt men het belang van een helende omgeving.

Praktische invulling

Doordat IM vanuit het perspectief van de zorg is ontstaan, biedt Integrative Medicine de praktische invulling van Positieve Gezondheid binnen het zorgdomein.

Een goed voorbeeld hiervan is onze opleiding tot Integrative zorgprofessional. Praktisch toepasbare kennis en vaardigheden vanuit Integrative Medicine helpen de zorgverlener Positieve Gezondheid daadwerkelijk vorm te geven.