Onderstaande links verwijzen naar personen en organisaties die relevant zijn voor Stibig en Integrative Medicine.

KARLIEN BONGERS Oncologisch chirurg (niet praktiserend), mede-oprichtster NIKIM, auteur eerste Nederlandstalig boek over Integrative Medicine, hoofddocent post-hbo-opleiding Integrative Medicine in de zorg.

INES FONDS Foundation opgericht door Ines von Rosenstiel met als doel het verstrekken van beurzen aan jonge mensen, die iets willen doen op het gebied van Integrative Medicine (bijvoorbeeld scholing, onderzoek, opzetten van een eigen praktijk).

CIZG Het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid is een Nederlands samenwerkingsverband van (academische) ziekenhuizen, GGZ organisaties en kennisinstellingen. Het CIZG streeft op basis van de pijlers van IM een integraal gezondheidszorgsysteem na met wetenschappelijk onderbouwde, veilige en effectieve behandelingen, met een plausibel werkingsmechanisme.

AIM Academy for Integrative Medicine, Nederlands instituut voor opleiding en nascholing op het gebied van IM, in eerste instantie voor artsen (academisch en post-academisch).

IPH Het Institute for Positive Health, een initiatief van Machteld Huber, wil de beweging van Positieve Gezondheid stimuleren, versterken en versnellen. In die beweging werken zo veel mogelijk mensen en organisaties samen, om Positieve Gezondheid binnen ieders bereik te brengen.

ZonMW Het onderzoeksinstituut voor gezondheidszorg en innovaties van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op deze site vind je onder meer informatie over positieve gezondheid en over implementatie van complementaire zorg.

PLANETREE Planetree staat voor mensgerichte zorg, de mens voorop. Mensen in kwetsbare situaties zoals ziekte, ouderdom, handicap of verwarring verdienen veiligheid, liefde, vakmanschap en onze volle aandacht.
Planetree (spreek uit als pleen-trie) helpt zorginstellingen actief met visie, aanpak en netwerk om beleving, zorg en organisatie verder te verbeteren. Planetree streeft naar zorg waarbij mensen voorop staan en iedere medewerker zorgverlener is. Patiënten, bewoners en cliënten en hun naasten zijn zoveel mogelijk betrokken bij hun zorg en dragen daarmee bij aan veiligheid en vitaliteit.

VAN PRAAG INSTITUUT Het Van Praag Instituut in Utrecht houdt zich bezig met Integrative Medicine en complementaire zorg.

LOUIS BOLK INSTITUUT Onderzoek en advies ter bevordering van écht duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Met oplossingen die werken in de praktijk.