Opleidingstraject

De opleiding beslaat twee modules, van ieder 12 dagen. Op dit moment zijn er geen nieuwe cohorten gepland.

Kosten

De kosten van de hele opleiding (24 dagen) bedragen € 3.400,-. Dit bedrag is inclusief examens en diploma, exclusief verplichte literatuur (ca. € 100,-). Het boek van Karlien Bongers en Astrid van Koppen “Integrative Medicine: Zorg voor gezondheid en geluk” zit bij de opleiding inbegrepen. De mogelijkheid bestaat om de opleidingskosten in 4 termijnen te voldoen.
STIBIG is niet btw-plichtig, in de prijzen is daarom geen btw verwerkt. Deze informatie geldt voor cohort januari 2023.

Sinds januari 2016 bestaat het Inès von Rosenstiel Fonds, dat mogelijk een tegemoetkoming in de studiekosten kan bieden. Klik hier voor meer informatie.

We ontvangen met regelmaat vragen over het STAP-budget. Lees hier het statement van STIBIG over de STAP-subsidie.

Locatie

De opleidingsdagen vinden plaats in Amsterdam, in het Oostelijk Havengebied. De locatie is uitstekend bereikbaar met auto en openbaar vervoer. Adres: Zeeburgerpad 58, 1019 AD Amsterdam.
(klik op het adres voor de locatie op Google Maps)

Cursusdata

Rooster cohort januari 2023 – 2025

Module 1: 17-1-2023, 14-2, 14-3, 4-4, 9-5, 30-5, 20-6, 11- 7, 12-9, 3-10, 31-10 (reserveles), 14-11, 19-12.

Module 2: 9-1-2024, 30-1, 27-2, 26-3, 23-4, 21-5, 18-6, 16-7, 3-9, 1-10, 22-10 (reserveles), 5-11, 10-12.

 

Toelatingseisen                                                                                                                      Toelating tot de opleiding is mogelijk:

  • voor hbo-niveau verpleegkundigen, fysiotherapeuten, podotherapeuten, oefentherapeuten Cesar of Mensendieck of huisartspraktijkondersteuners;
  • met een andere hbo-waardige zorgopleiding, ter beoordeling van de onderwijscommissie. Men dient dan een CV in te leveren, dat ter beoordeling wordt voorgelegd aan de onderwijscommissie.
  • Werkzaam zijn of geweest zijn als zorgverlener.

Diploma

Als je de opleiding succesvol hebt afgerond ontvang je het diploma Integrative Medicine zorgverlener, met inbegrip van preventie- en leefstijlcoach.

Accreditatie

Voor de post-hbo-opleiding Integrative Medicine in de zorg is accreditatie verleend door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en Register Zorgprofessionals (verpleegkundigen, 120 studiepunten), door het bureau Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (oefentherapeuten, 150 studiepunten) en door de MBOG (240 studiepunten). Door de VBAG (beroepsvereniging en platform voor integrale gezondheidszorg) kunnen scholingspunten worden toegekend (34). Er is erkenning verleend voor fysiotherapeuten, onderdeel leefstijlcoaching door het KNGF en SKF (36 resp. 30 studiepunten).

Voor algemene accreditatie met betrekking tot leefstijlcoaching kan men voor een individueel accreditatietraject bij de BLCN kiezen. Wij voldoen aan alle eindtermen en leerdoelen voor leefstijlcoaching.

Vrijstellingenbeleid

Onder andere vanwege de opbouw van het curriculum zijn geen vrijstellingen niet mogelijk.

Klachtenregeling

Indien de cursist klachten heeft over de opleiding, dan kan hij/zij contact opnemen met de opleidingscommissie (bereikbaar via info@stibig.nl). De klachten worden vertrouwelijk behandeld en er wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing.

Indien de cursist zich niet kan vinden in de aangeboden oplossing, kan hij/zij schriftelijk beroep aantekenen bij de klachtbehandelaar, een onafhankelijke derde, dhr. drs. A.M. Weerman.

Op klachten wordt binnen 10 dagen gereageerd. Klachten worden uiterlijk binnen 21 dagen afgehandeld. Indien langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hierover schriftelijk geïnformeerd. Tevens wordt aangegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

De uitspraak van de klachtbehandelaar, de onafhankelijke derde, is voor STIBIG bindend. Eventuele consequenties worden door ons direct uitgevoerd. en dient direct uitgevoerd te worden.

Aanmelding

Op dit moment zijn er geen startdata bekend voor nieuwe cohorten. Wanneer er nieuwe startdata bekend zijn, zal dat hier worden weergegeven.

 

LEES OOK DE UITGEBREIDE INFORMATIEFOLDER