Opleidingstraject

De opleiding beslaat twee modules, van ieder 12 dagen. Er start bij voldoende inschrijvingen weer een opleiding in januari 2023. 

Kosten

De kosten van de hele opleiding (24 dagen) bedragen € 3.400,-. Dit bedrag is inclusief examens en diploma, exclusief verplichte literatuur (ca. € 100,-). Het boek van Karlien Bongers en Astrid van Koppen “Integrative Medicine: Zorg voor gezondheid en geluk” zit bij de opleiding inbegrepen. De mogelijkheid bestaat om de opleidingskosten in 4 termijnen te voldoen.
STIBIG is niet btw-plichtig, in de prijzen is daarom geen btw verwerkt. Deze informatie geldt voor cohort januari 2023.

Sinds januari 2016 bestaat het Inès von Rosenstiel Fonds, dat mogelijk een tegemoetkoming in de studiekosten kan bieden. Klik hier voor meer informatie.

We ontvangen met regelmaat vragen over het STAP-budget. Lees hier het statement van STIBIG over de STAP-subsidie.

Locatie

De opleidingsdagen vinden plaats in Amsterdam, in het Oostelijk Havengebied. De locatie is uitstekend bereikbaar met auto en openbaar vervoer. Adres: Zeeburgerpad 58, 1019 AD Amsterdam.
(klik op het adres voor de locatie op Google Maps)

Cursusdata

Conceptrooster cohort januari 2023 – 2025

Module 1: data zullen nog volgen zodra bekend.

Module 2: data zullen nog volgen zodra bekend.

 

Toelatingseisen                                                                                                                      Toelating tot de opleiding is mogelijk:

  • voor hbo-niveau verpleegkundigen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar of Mensendieck of huisartspraktijkondersteuners;
  • met een andere hbo-waardige zorgopleiding, ter beoordeling van de onderwijscommissie. Men dient dan een CV in te leveren, dat ter beoordeling wordt voorgelegd aan de onderwijscommissie.
  • Werkzaam zijn of geweest zijn als zorgverlener.

Diploma

Als je de opleiding succesvol hebt afgerond ontvang je het diploma Integrative Medicine zorgverlener, met inbegrip van preventie- en leefstijlcoach.

Accreditatie

Voor de post-hbo-opleiding Integrative Medicine in de zorg is accreditatie verleend door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en Register Zorgprofessionals (verpleegkundigen, 120 studiepunten), door het bureau Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (oefentherapeuten, 240 studiepunten) en door de MBOG (240 studiepunten). Door de VBAG (beroepsvereniging en platform voor integrale gezondheidszorg) kunnen scholingspunten worden toegekend (34). Er is erkenning verleend voor fysiotherapeuten, onderdeel leefstijlcoaching door het KNGF en SKF (36 resp. 30 studiepunten).

Voor algemene accreditatie met betrekking tot leefstijlcoaching kan men voor een individueel accreditatietraject bij de BLCN kiezen. Wij voldoen aan alle eindtermen en leerdoelen voor leefstijlcoaching.

Aanmelding

Wil je je aanmelden voor de opleiding? Vul dan de aanvraag voor het inschrijfformulier in. We sturen je daarna het formulier en de overeenkomst met de betalings- en annuleringsvoorwaarden per e-mail toe.

De inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier. Groepen starten bij voldoende belangstelling. 

LEES OOK DE UITGEBREIDE INFORMATIEFOLDER