Opleidingstraject

De opleiding beslaat twee modules van september tot en met juni, van ieder 12 lesdagen. De eerstvolgende opleiding loopt van september 2018 tot en met juni 2020.

Kosten

De kosten van de hele opleiding (24 lesdagen) bedragen € 2500,-. Dit bedrag is inclusief examens en diploma, exclusief verplichte literatuur (ca. € 100,-). De mogelijkheid bestaat om het bedrag in 4 termijnen te voldoen.
Stibig is niet btw-plichtig, dus is in de prijzen geen btw verwerkt.

Sinds januari 2016 bestaat het Ines von Rosenstiel Fonds, dat mogelijk een tegemoetkoming in de studiekosten kan bieden. Klik hier voor meer informatie.

NB: de kosten van de opleiding (inclusief literatuur) zijn ook aftrekbaar van de belasting als beroepskosten.

Locatie

De opleidingsdagen vinden plaats in Amsterdam, in het Oostelijk Havengebied. De locatie is uitstekend bereikbaar met auto en openbaar vervoer. Adres: Zeeburgerpad 58, 1019 AD Amsterdam
(klik op het adres voor de locatie op Google Maps)

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding is een hbo-diploma zorg verplicht (bijvoorbeeld verpleegkunde, fysiotherapie of oefentherapie Cesar/Mensendieck), of een hbo-waardige opleiding (zoals een in-serviceopleiding verpleegkunde A, of via aanvullende cursussen en praktijkervaring [EVC], dit ter beoordeling van de onderwijscoördinator).

Accreditatie

Voor de post-hbo-opleiding ‘Integrative Medicine in de zorg’ is accreditatie verleend door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en Register Zorgprofessionals (verpleegkundigen, 120 studiepunten) en door het bureau Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (oefentherapeuten, 240 studiepunten).

Aanmelding

Wil je je aanmelden voor de opleiding? Vul dan de aanvraag voor het inschrijfformulier in. We sturen je daarna het formulier en de overeenkomst met de betalings- en annuleringsvoorwaarden per e-mail toe.

Inschrijven kan tot 16 september 2018 (alleen als er nog plaats is). De inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de betaling van de studiekosten.


Download hier de uitgebreide folder (pdf): informatiefolder opleiding IM in de zorg