Eén van onze alumni heeft het initiatief genomen om een IM-behandelplan op te stellen bij virale luchtweginfecties. Hiermee wordt beoogd een optimale weerstand na te streven en ondersteuning te bieden bij virale luchtweginfecties, waaronder ook COVID-19. Dit protocol is in samenwerking met meerdere alumni tot stand gekomen, waarbij eenieder vanuit zijn eigen specialisatie een bijdrage heeft geleverd. Als STIBIG zijn we erg trots op het resultaat.

Het protocol is in maart tot stand gekomen en in april gedeeld onder huidige en oud-cursisten van onze opleiding. Afhankelijk van nieuwe inzichten en de expertise van de individuele IM-zorgverleners is dit document aan wijzigingen onderhevig.

We bedanken initiatiefnemer Johanna de Caluwé en mede-auteurs Saskia Schrader, Lynn van den Berg, Annemarie Sweep en Marieke Plas.

IM-behandelplan-virale-luchtweginfecties-maart-2020

Bijlage-1-Bachbloesem-remedies-zijn-vloeibare-plantenextracten-die-positief-inwerken-op-onze-emoties

Bijlage-2-Zelfmassage

Bijlage-3-Overzicht-van-Mind-Body-interventies-bij-angst-en-stress-v1-Annemarie-29-maart-2020

Protocol-fysio-bij-PICS-corona-vlgs.-REACH