Overzicht balans

1-1-2015            € 0,–
31-12-2015        € 1488,40
1-1-2016            € 1488,40
31-12-2016        € 2140,00
31-12-2017        € 12.132,38

De inkomsten en uitgaven zijn opvraagbaar via info@stibig.nl